Vastuullisuus

Vastuullisuus

Työsopimus on vapaaehtoisesti tehty sopimus, joka pitää sisällään lupauksen vastuullisesta ja luottamuksellisesta työnteosta. Vastuullisuus merkitsee myös yhteisten arvojen ja toimintatapojen noudattamista.

Työsopimus

Työsopimuksen allekirjoittaminen on lupaus
– luotettavuudesta ja vastuullisesta työnteosta
– huolellisuudesta työtä ja työnantajan omaisuutta kohtaan
– lojaaliudesta työnantajaa kohtaan niin työssä kuin vapaa-ajallakin (lojaliteettivelvoite)
– työkavereiden ja asiakkaiden yksityisyyden kunnioittamisesta

Salassapitositoumus

Salassapitositoumus allekirjoitetaan työsopimusta tehtäessä, ja se sisältää sopimuksen siitä, ettei luottamuksellisia tietoja, kuten mm. liiketoimintaan, henkilö- ja työvuorolistatietoihin liittyviä asioita kerrota eteenpäin.

Ostoetusopimus

Ostoetusopimus allekirjoitetaan työsopimusta tehdessä, ja se koskee henkilökuntaetuun liittyviä asioita. Tarkemmat ohjeet löydät ”henkilökuntaetu”-sivulta

Toimintaamme ohjaavat arvot

1. Olemme asiakkaita varten
2. Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä
3. Uudistamme jatkuvasti toimintaamme
4. Toimimme tuloksellisesti

Eettiset periaatteet

1. Kuuntelemme asiakasta
2. Toimimme avoimesti ja rehellisesti
3. Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme
4. Kilpailemme reilusti
5. Olemme lahjomattomia
6. Noudatamme hyvää hallintotapaa
7. Kunnioitamme ihmisoikeuksia
8. Toimimme vastuullisesti
9. Huolehdimme ympäristöstä

Turun Osuuskaupan eettiset periaatteet