Työvuoro

Työvuoro

Työmme on pääosin vuorotyötä toimipaikasta riippumatta. Työvuorosuunnittelu on suunnitelmallista työtä, jota tehdään pitkälle tulevaisuuteen. Työvuoroihin liittyvät muutokset on sen vuoksi tärkeää ennakoida ja ilmoittaa esimiehelle etukäteen.

Työvuoron alkaminen ja päättyminen

Työpaikalle on tärkeää saapua ajoissa, jotta ehtii vaihtamaan työasun sekä aloittamaan työt suunnitellusti. Vastuulliseen työntekoon ei sovi myöhästyminen tai luvattomat poissaolot. Työvuoro päättyy suunnitellun työajan mukaan, asiakastilanteen sen salliessa.

Työvuoron aikana = asiakaspalvelijan olemus

Työmme asiakaspalvelijana perustuu haluumme ja osaamiseemme palvella asiakkaita.  Ammattimaisen ja laadukkaan asiakaspalvelumme tulee näkyä työvuorossa mm. tervehtimisenä, kohteliaana käytöksenä ja palvelualttiutena asiakkaita kohtaan.

Käytämme toimipaikkakohtaisia työasuja, jotka kertovat asiakkaalle työtehtävästämme. Työasu määritellään yksikössäsi, työtehtävän mukaan. Asiakaspalvelijana ja ammattimaisena työntekijänä on tärkeää pitää huolta ulkoisesta olemuksesta ja hygieniasta sekä huolehtia työvaatteiden siisteydestä. Hygieniaa koskevat erityisohjeet (ollessasi esim. elintarviketyöntekijä) saat tehtäväkohtaisesti esimieheltäsi.

Tauot

Työpäivien aikana käytettävät tauot määräytyvät tehtävä- ja toimialakohtaisesti. Tauolle lähtiessä on huomioitava ensisijaisesti asiakastilanne. Toimipaikkakohtaisen tauko-ohjeistuksen saat esimieheltäsi.

Työvuorojen vaihdot

Työntekijä on vastuussa työvuorolistan mukaisen työvuoron tekemisestä. Mahdolliset vuoron vaihdot vaativat esimiehen luvan, jotta esimies voi varmistaa liiketoiminnan sujuvuuden ja riittävän osaamisen vuorossa.