Työturvallisuus ja ergonomia

Työturvallisuus ja ergonomia

Työturvallisuuteen liittyvien ohjeiden tarkoituksena on lisätä työntekijöiden tietämystä ergonomian ja työturvallisuuteen liittyvien tekijöiden tärkeydestä sekä vähentää mm. tuki- ja liikuntaelimistöön liittyviä terveysriskejä.

Työntekijän on tärkeää noudattaa työturvallisuus- ja ergonomiaohjeita, joihin kuuluvat mm. asianmukaiset työvälineet ja ohjeistukset eri työpisteillä työskentelyä varten. Jokaisella on vastuu omasta fyysisestä hyvinvoinnista.

Hyvällä työergonomialla ehkäisemme työtä rajoittavia tekijöitä, onnettomuuksia ja tapaturmia työpaikalla sekä edistämme hyvän työkyvyn ja hyvinvoinnin eri osa-alueita.

Voit vaikuttaa omaan työturvallisuuteesi paljon mm. varmistamalla, että sinulla on hyvät työkengät ja muut työtehtävääsi tarvittavat apuvälineet sekä pidät huolta oikeasta nostotekniikasta, istuma-asennosta jne.

Työtehtävääsi liittyvät, tarkemmat ergonomiaohjeet saat esimieheltäsi.