Tokkilainen somessa

Tokkilainen somessa

Kännykkä ja sosiaalinen media ovat osa nykypäivää ja tärkeä markkinointikanava meille. Siksi kannustamme työntekijöitämme vaikuttamaan yrityksemme positiiviseen some-kuvaan.

Kännykkä

Työtehtävästä riippuen voit käyttää kännykkää työpaikalla. Käyttö ei saa kuitenkaan missään tilanteessa häiritä työntekoa eikä asiakaspalvelua. Kännykkää ei tarvitse käyttää työaikana, sillä työtehtävät eivät  yleensä vaadi sitä. Pääasiallisesti omat henkilökohtaiset asiat hoidetaan tauon aikana tai työajan ulkopuolella.

Sosiaalinen media

Työpäivän aikana voit asiakas- ja työtilanteen salliessa lisätä positiivista mieltä tuottavia kuvia työtilanteista/tuotteista/palveluista esimerkiksi Turun Osuuskaupan Facebook- tai Instagram-sivuille ym. Yrityksemme sisäinen Facebook-ryhmä toimii nimellä ”Tokkilainen”.

Some-julkaisussa on otettava huomioon:

  1. Salassapitositoumus ja luottamukselliset asiat. Esimerkiksi henkilötiedot, järjestelmät, työtilat tai muut liiketoimintaa ja salassapitoa koskevat asiat eivät saa näkyä ulkopuolisille.
  2. Lojaliteettivelvoite työnantajaa kohtaan sekä asiakkaiden ja työyhteisön yksityisyyden suojaaminen ja huomioon ottaminen. Mikäli julkaisussa esiintyy muita henkilöiltä, tulee heiltä kysyä aina ensin lupa julkaisuun. Kännykän tai sosiaalisen median käyttö työaikana ei oikeuta minkäänlaiseen epäasialliseen tai epärehelliseen toimintaan työssä ja vapaa-aikana.

Julkaisija on aina vastuussa siitä, minkälaista materiaalia sosiaalisen mediaan julkaisee. Kaikki tämä on vapaaehtoista, ja erittäin vastuullista toimintaa. Sosiaalista mediaa koskevat säännöt ovat voimassa myös vapaa-ajalla. Epäselvissä tilanteissa ole aina yhteydessä esimieheesi.