Toiveet ja rajoitteet

Toiveet ja rajoitteet

Työvuorotoiveita toteutetaan toimipaikoissa mahdollisuuksien mukaan. Joustavuus puolin ja toisin edistää hyvää työsuhdetta.

Toiveet

Työntekijänä voit esittää työvuoroihin liittyviä toiveita MobiiliElli-järjestelmän kautta. Toiveita voi esittää 4 kpl kuukaudessa, ja ne tulee kirjata MoobiliElliin kuusi viikkoa ennen toiveajankohtaa. Pidemmät vapaatoiveet esitetään esim. mahdollisina vuosilomatoiveina aina suoraan esimiehelle.

Lisätietoja toivekäytännöstä saat esimieheltäsi.

Rajoitteet

Rajoitteita ovat työterveyslääkärin kirjoittamat suositukset sekä päätoimisten opiskelijoiden koulupäivät. Tiedot koulupäivien aikatauluista syötetään työvuororajoitteina MobiiliElliin, samassa aikataulussa kun muut vapaatoiveet esitetään.

Huomioitavaa: Sivutoimisten opiskelijoiden koulupäivät huomioidaan toivekäytännön mukaisesti.