Omistusoikeus

Omistusoikeus

Omistusoikeus vaihtuu, kun tuote tai palvelu on kokonaisuudessaan maksettu.

Omat ostokset

Omat ostokset hoidetaan pääosin vapaa-ajalla. Tauko-ostokset voi tilanteesta ja työtehtävästä riippuen hoitaa esim. tauon aikana, kuitenkin aina esimiehen kanssa sopien. Ostettaessa tuotteita toimipaikoistamme tai tuotteita, joita joissakin toimipaikoissamme myydään, on tärkeää olla mahdollisuus esittää kuitti, joko paperisena tai sähköisenä. Työntekijöille tehdään satunnaisia poistumistarkastuksia, jolloin kuittien näyttäminen on tarpeen.

Ostokset on maksettava aina ennen käyttöä. Tuotteiden lainaus tai niiden myöhemmin maksaminen eivät ole mahdollisia. Ainoastaan toinen työntekijä voi rahastaa omat ja lähisukulaisten ostokset. Omiin ostoksiin liittyvä ostoetu tulee suoraan S-Etukortin sirusta, eikä henkilökuntaetua voi antaa muulla tavoin.

Hävikki

Hävikki tarkoittaa päiväysvanhoja ja/tai pilaantuneita/rikkoutuneita tuotteita, jotka kirjataan kassajärjestelmään hävikiksi ja hävitetään ympäristöohjeiden mukaisesti. Työntekijällä ei ole oikeutta ottaa eikä ostaa hävikkituotteita itselleen. Tuotteita ei myöskään voi viedä kotiin eikä käyttää toimipaikassa.

Tavarantoimittajien näytteet

Mikäli työntekijän on mahdollista saada itselleen tavarantoimittajilta saatuja näytteitä, niissä tulee näkyä merkintä toimittajalta sekä esimiehen kuittaus.