Minä tiimin jäsenenä

Minä tiimin jäsenenä

MINÄ

Työyhteisön jäsenenä

Jokainen työntekijä vaikuttaa siihen, millainen ilmapiiri työyhteisössä vallitsee. Hyvä työilmapiiri auttaa viihtymään ja jaksamaan työssä. Iloinen yhdessä tekemisen meininki heijastuu myös asiakkaille.

Työyhteisö rakennetaan yhdessä: työyhteisön jäsenenä jokainen vaikuttaa siihen joko positiivisesti tai negatiivisesti. Valitse positiivinen.

Joukkuepelaaminen auttaa jaksamaan ja viihtymään töissä. Joukkuepelaamisen kulmakiviä ovat toisten huomioiminen, kannustaminen ja auttaminen. Oman joukkueen tunteminen on tärkeää ja se lisää luottamusta työpaikalla.  Tutustu työyhteisöösi oma-aloitteisesti.

Työyhteisön toimivuuteen vaikuttavat jokaisen työntekijän sitoutuminen, luotettavuus ja motivaatio työtä ja työnantajaa kohtaan. Omasta työtehtävästä suoriutumisen lisäksi tarvitaan kykyä ja taitoa olla hyvä työyhteisön jäsen.  Työhön ja työyhteisöön sitoutumisen kautta syntyy halu tuoda esille omaa ammatillista osaamistaan. Tämä heijastuu suoraan asiakkaillemme.

Negatiivisen työilmapiirin edesauttaminen sekä työpaikkahäirintä eivät ole työyhteisöissämme sallittua. Jatkuva negatiivinen käytös, epärehellisyys tai epäasiallinen kohtelu, esimerkiksi syrjintä, eivät kuulu työyhteisöön.