Lapsen sairastuminen

Lapsen sairastuminen

Huoltajan on mahdollista jäädä hoitamaan alle 10-vuotiasta,  sairastunutta lasta.

Sairastumisesta toimitetaan aina lääkärin tai terveydenhoitajan todistus (1–3pv,) mikäli lääkäriaikaa ei ole saatu.

Lapsen sairastumisesta maksetaan huoltajalle palkkaa 1–3 kalenteripäivän ajalta, kun
– työntekijä on viipymättä ilmoittanut esimiehelle lapsen sairastumisesta
– kotiin jääminen on välttämätöntä lapsen hoidon järjestämiseksi
– toisella huoltajalla on työeste, jonka vuoksi lapsen hoito ei ole mahdollista