Ammattina asiakaspalvelu

Ammattina asiakaspalvelu

Asiakkaalla on nykyaikana mahdollisuus valita palvelu useasta eri vaihtoehdosta ja me haluamme hänet meille.  Työmme on riippuvainen asiakkaista.

Asiakaspalvelun ammattilaisina, meillä on

ammattitaitoa, motivaatiota ja iloista asennetta palvella asiakkaat loppuun asti parhaalla mahdollisella tavalla. Ylpeys omaa työtämme ja osaamistamme kohtaan välittyy asiakkaillemme. Nämä ovat asiakaspalvelutyön kulmakivet, joita jokaisen tulee ylläpitää ja kehittää aktiivisesti omassa työssään, sillä asiakaspalvelutyö on riippuvainen asiakkaista. Asiakkaat tuovat työpäiviimme sisällön ja työllemme merkityksen.

Sen lisäksi, että me tarvitsemme asiakkaita, myös me olemme tarpeellisia asiakkaille. Voimme vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti asiakkaidemme päivään. Haluamme tietysti vaikuttaa positiivisesti.